Věda & výzkum

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem řeší mnoho zajímavých výzkumných témat v oblasti ekonomických, humanitních, přírodních, společenských, technických a zdravotnických věd a také z oblasti uměleckých činností.

Představujeme vybrané výzkumné aktivity našich vědců, pedagogů a studentů, žen a mužů naší univerzity. A kdyby vás zajímalo víc, přijďte se za námi podívat do kampusu v centru Ústí nad Labem.

Nanoporézní polymerní membrány »
Laboratoř funkční diagnostiky a sportovní motoriky »
Autonomní mobilita »
Design keramiky »
Vývoj originálních horolezeckých úchopů »
Nanotextilie pro antibakteriální vzdušné filtrace »
Vliv osobních ochranných pracovních prostředků v přednemocniční neodkladné péči na změny fyziologických funkcí u zdravotnických záchranářů »
Charakterizace a valorizace pyrolýzních produktů »
Smluvní výzkum digitalizace glorietu v Růžové zahradě děčínského zámku »
Objektivizace stresové zátěže stanovením koncentrace salivárního kortizolu u zdravotnických záchranářů při používání osobních ochranných pracovních prostředků v době pandemie COVID-19 »
Antimikrobiální nanovlákenné membrány »
Laboratoře Behaviorálních studií »
Loading...