Design keramiky

Fakulta umění a designu

MgA. Antonín Tomášek

Představení výzkumu

Spolupráce s porcelánovým průmyslem či práce na konkrétních projektech v rámci inovací a designu jsou základní vize, které vedly ke vzniku samotného ateliéru a dodnes jsou hlavní orientační body ve směřování. Řemeslné rukodělné postupy a tradiční metody výroby, využívání současné digitální technologie a aktuální způsoby vzorování výrobků. 

Využití na trhu

Akademické prostředí propojené s výrobní praxí a designérem je pro firmu urychlenou cestou prototypového vývoje. Zásadní je tato spolupráce především pro know-how z pohledu Designu a koncepce výrobní cesty pro nové produkty. Benefitem inovace v rámci konkurenceschopnosti je najít způsob pro flexibilní výrobu. Operativní, pružnou, rychlou cestu směrem k zákazníkovi. Spojení této schopnosti s ručním podílem výroby umožňuje prezentovat nové designové výrobky a pružně reagovat na nové poptávky.

Potenciální uživatelé

Cílem je vytvořit ideovou cestu, produktovou řadu, kolekci, jenž bude mít potenciál oslovit internetové portály a prodejce. Nalézt pro zákazníka atraktivní druh výrobků a díky dobrému designu navázat spojení mezi západním trhem a výrobcem.

Konkrétní spolupráce s firmami

Spolupráce s porcelánovou manufakturou Rudolf Kämpf Loučky na produktové řadě SOLO. Tato spolupráce úspěšně otevřela další možnosti praxe pro studenty i designéry. Byla oceněna cenou DESIGNBLOK 2020 jako Nejlepší novinka výrobce a prezentovala firmu napříč médii. Výsledky spolupráce jsou přihlášeny na Úřadě průmyslového vlastnictví Praha. Tato kolekce vznikla ve spolupráci s platformou pro tradiční řemesla Netoliko. Další spolupráce na konceptu ISLAS FORTUNATE. Kvalita tohoto konceptu se potvrdila úspěšnou nominací na DESIGNBLOK 2021 v kategorii nejlepší instalace výrobce a velkým zájmem ze strany veřejnosti. Výsledky spolupráce jsou přihlášeny na Úřadě průmyslového vlastnictví.

Studentská práce Frenchpres SOLO získala ocenění na MEET Design Ostrava a Národní cenu za studentský design.

Doplňující informace

Ateliér Design keramiky zajišťuje a využívá dílny v Experimentálním Keramickém Studiu v Dubí u Teplic. V tomto vybaveném zázemí se organizují respektovaná Mezinárodní studentská porcelánová sympozia a workshopy. Dílny podporují také současnou uměleckou scénu. Realizují se zde nejen klauzurní, bakalářské i diplomové práce, ale i konkrétní výzkum a poptávky od výrobců.

Kontakt

Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

MgA. Antonín Tomášek
vedoucí Ateliéru Design Keramiky
E:
antonin.tomasek@ujep.cz

Loading...