Nanotextilie pro antibakteriální vzdušné filtrace

Přírodovědecká fakulta UJEP

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Mgr. Petr Ryšánek, Ph.D.

Představení projektu

V rámci Centra nanomateriálů a biotechnologií se zabýváme přípravou a výzkumem nanovlákenných textilií, které díky nanopórům slouží jako velmi efektivní bariéra pro bakterie i některé viry. Velkým problémem filtračních médií je jejich zanášení bakteriemi a mikroogranismy – tzv. vznik biofilmu; Vznikající biofilm výrazně snižuje filtrační účinnost a dobu použitelnosti filtračního materiálu. Proto se snažíme tyto membrány modifikovat antibakteriálními aditivy, které zabraňují vzniku biofilmu a zároveň vznikající bakterie likvidují.

Využití na trhu

Vyvinuli jsme antibakteriální filtrační materiály na bázi polymerních nanovlákenných textilií, na kterých nedocházelo ke hromadění bakterií. Nanovlákenné textilie na bázi nylonu 6 a PVDF modifikujeme antibakteriálními aditivy jako dodecyltrimethyl-ammonium (DTAB) a chlorhexidin. Byla potvrzena antibakteriální aktivita filtrů testováním na řadě mikroorganismů a také byla potvrzena stabilita antibakteriální účinnosti po testu na vzdušnou filtraci.

Testy antibakteriální aktivity proti bakterii Staphylococcus aureus nanesené v pěti proužcích pod vzorkem nanotextilie před (vlevo) a po (vpravo) vzdušné filtraci. Nahoře čistý nylon PA6 nevykazující antimicrobiální aktivitu, uprostřed PA6 modifikovaný 0,5 % DTAB a dole PA6 modifikovaný 3% DTAB. Ukazuje se, že i po filtračním testu si vzorky podržely antimikrobiální aktivitu.
Povrch nanovláken DTAB upravený pomocí DTAB zobrazený metodou počítačového modelování.

Potenciální uživatelé

Výrobci ochranných masek, respirátotů, filtrů pro vzduchotechniku ve velmi čistých prostorech apod. Výrobci automobilů (např. kabinové filtry aut).

Konkrétní spolupráce s firmami

V této oblasti jsme doposud spolupracovali s firmami Nanotex group, s. r. o. a PARDAM NANO4FIBRES, s. r. o.

Doplňující informace

Patent: CZ 306831 B6, Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s firmou Nanovia s.r.o. Litvínov

Kontakty

Centrum přírodovědných a technických oborů

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta UJEP
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc
E: pavla.capkova@ujep.cz
T: +420 475 286 625
K: 2.07

Mgr. Petr Ryšánek, Ph.D.
E: petr.rysanek@ujep.cz
T: +420 475 286 644+420 608 627 053
K: 2.20

Loading...