Vliv osobních ochranných pracovních prostředků v přednemocniční neodkladné péči na změny fyziologických funkcí u zdravotnických záchranářů

Fakulta zdravotnických studií UJEP

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA

Představení výzkumu

Pandemie onemocnění COVID-19 s sebou přinesla potřebu každodenního používání osobních ochranných pracovních prostředků (celotělový ochranný oblek, respirátor, ochranné brýle) při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Před vznikem pandemie onemocnění COVID-19 bylo používání výše uvedených osobních ochranných pracovních prostředků velmi sporadické a dosud není k dispozici dostatek dat o vlivu jejich používání na fyziologické funkce zdravotnických záchranářů. Výzkum je zaměřen především na analýzu změn koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu a spirometrických parametrů při provádění simulované resuscitace zdravotnickými záchranáři.

Využití na trhu

Výsledky výzkumu jsou určeny především pro zdravotnické záchranné služby pro tvorbu algoritmů používání osobních ochranných pracovních prostředků v přednemocniční neodkladné péči. Dále výsledky studie mohou být využity výrobci respirátorů k inovaci materiálů používaných při jejich výrobě.

 

Potenciální uživatelé

Lékařský a nelékařský zdravotnický personál napříč klinickými obory.

Konkrétní spolupráce s firmami

Na tomto výzkumu jsme spolupracovali se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o.

Doplňující informace

Koncentrace oxidu uhličitého na konci výdechu je měřena neinvazivním způsobem s využitím multifunkčního monitoru/defibrilátoru, kdy je infračervený snímač umístěn do hlavního proudu vydechovaného vzduchu. Při spirometrii jsou vyšetřovány dynamické spirometrické parametry.

Kontakty

Fakulta zdravotnických studií UJEP
Katedra záchranářství a radiologie

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labe
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD., MHA
E: patrik.cmorej@ujep.cz

Loading...