Nanoporézní polymerní membrány připravené elektrostatickým zvlákněním

Přírodovědecká fakulta UJEP

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Mgr. Petr Ryšánek, Ph.D.

Představení výzkumu

V rámci Centra nanomateriálů a biotechnologií se soustředíme na vývoj polymerních nanovlákenných membrán z různých polymerů. Výzkumem jsme schopni tyto membrány chemicky a fyzikálně modifikovat pro specifické funkce jako: separační, filtrační a purifikační technologie, vzdušné i vodní antimikrobiální filtrace, membránové destilace, absorpce kyselých plynů a stripování a odstraňování znečišťujících látek (VOC), bateriové separátory, piezo membrány apod.

Využití na trhu

Komerční polymerní tenko-vrstvé membrány vykazují slabou propustnost vody. Nano-vlákenné membrány připravené elektrostatickým zvlákněním mají mnohem vyšší pórovitost vzhledem k jejich jedinečné vzájemně propojené struktuře nanovláken. Navíc tato technologie umožňuje pomocí procesních parametrů kontrolovat morfologii nanovláken, porozitu a propustnost. V jednom kroku se zvlákněním je možné nano-vlákennou strukturu chemicky modifikovat pro různé specifické funkce.

 

Potenciální uživatelé

Malé a střední podniky, výrobci ochranných pomůcek, obličejových masek, respirátorů, ochranných oděvů apod. Průmyslové podniky z oblasti chemie, které se zabývají separací a záchytem plynů a kapalin.

Zobrazení povrchu nanovlákna modifikovaného dvěma antibakteriálními přísadami pomocí počítačového modelování.

Komerční spolupráce s firmami

V této oblasti jsme doposud spolupracovali s firmami Nanotex group, s. r. o. a PARDAM NANO4FIBRES, s. r. o.

Dutá nanovlákna připravená elektrostatickým zvlákňováním polymeru PAN.

Doplňující informace

Pro predikci vlastností modifikovaných membrán využíváme i metody počítačového modelování, které nám umožňují navrhnout design výsledného produktu ještě před započetím experimentální práce.

Kontakty

Centrum přírodovědných a technických oborů

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta UJEP
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc
E: pavla.capkova@ujep.cz
T: +420 475 286 625
K: 2.07

Mgr. Petr Ryšánek, Ph.D.
E: petr.rysanek@ujep.cz
T: +420 475 286 644+420 608 627 053
K: 2.20

Loading...