Laboratoř funkční diagnostiky a sportovní motoriky

Pedagogická fakulta

PhDr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Představení výzkumu

Laboratoř funkční diagnostiky a sportovní motoriky na Katedře tělesné výchovy a sportu nabízí své služby akademikům, studentům, profesionálním, výkonnostním i rekreačním sportovcům i ostatní veřejnosti od roku 2003.  Laboratoř je vybavena běžeckým ergometrem HP Cosmos typ Venus 4 a cykloergometry Ergoline. Pro analýzu respiračních parametrů disponuje laboratoř analyzátorem Oxycon Delta, a od  roku 2020 i moderní verzí značky Vyntus od společnosti CareFusion. Pro diagnostiku kardio parametrů je využíváno systémově řešení firem Polar a Garmin. K dispozici je i 12ti svodové EKG, které je primárně určeno pro zátěžové testování. K diagnostice tělesného složení slouží bioimpedanční monitor Bodystat MD 1500. Díky výše uvedenému přístrojovému vybavení lze v laboratoři realizovat kompletní spiroergometrické vyšetření, stanovit maximální a prahové hodnoty srdeční frekvence a analyzovat tělesné složení.

Využití na trhu

Primárně je laboratoř koncipována jako servisní vědecké pracoviště pro studenty a akademiky působící na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Studenti KTVS se s chodem laboratoře seznámí v konkrétních vyučovaných předmětech (Fyziologie tělesné zátěže, Laboratorní výzkum v kinantropologii, Rozvoj pohybových schopností, Antropomotorika, apod.). Následně zde pak někteří studenti realizují své závěrečné vědecké práce, které jsou zaměřeny na diagnostiku parametrů tělesné zátěže. Takových prací bylo realizováno v posledních letech několik desítek. Jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky slouží vybavení laboratoře pro realizaci vědeckých studií a výzkumů v dané oblasti, což následně přispívá k navýšení potenciálu vědecké úrovně pracoviště jako celku.

Potenciální uživatelé

Sportovci jak profesionální, tak výkonnostně či rekreačně zaměření. Díky vyšetření v rámci laboratoře získávají relevantní data, která lze využít ať už jako prediktor sportovní výkonnosti, či údaj k efektivizaci a racionalizaci tréninkového procesu, nebo jako kontrolu dosahování konkrétních tréninkových cílů. Zároveň lze detekovat i určité stavy bránící progresu v rámci tréninkového procesu.

Konkrétní spolupráce

Uvádíme sportovní kolektivy či jedince, kteří služeb laboratoře využili či využívají: Hokej: HC Verva Litvínov, Piráti Chomutov, HC Slovan Ústí nad Labem. Fotbal: AC Sparta, FK Teplice, FK Ústí nad Labem, FC Hradec Králové. Basketbal: BK Děčín, Sluneta Ústí nad Labem. Cyklisté UCC Ústí nad Labem, triatleti, atleti a řada dalších sportovců.

Doplňující informace

Služeb laboratoře může využít i široká veřejnost zejména v oblasti diagnostiky parametrů zdravotně orientované zdatnosti včetně měření tělesného složení a základní výkonnosti. V rámci vyšetření jsme schopni nejenom postihnout aktuální stav, ale i navrhnout konkrétní doporučení, pohybové režimy či tréninkové plány z hlediska výkonnostního i zdravotního.

Kontakty

Laboratoř funkční diagnostiky a sportovní motoriky
Katedra tělesné výchovy a sportu

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

PhDr. Jan Hnízdil, Ph.D.
E: jan.hnizdil@ujep.cz
T: +420 737 811 074

Loading...