Antimikrobiální nanovlákenné membrány

Přírodovědecká fakulta UJEP

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Mgr. Petr Ryšánek, Ph.D.

Představení výzkumu

Polymerní nanovlákenné membrány připravené elektrostatickým zvlákněním jsou chemicky modifikované antimikrobiálními látkami. Součástí vývoje jsou charakterizace vzdušné a kapalinové propustnosti a testy antimikrobiální účinnosti. Testujeme také stabilitu složení membrán a stabilitu jejich účinnosti v čističkách vzduchu. Technologie výroby je tzv. jednokroková, to znamená, že modifikující antimikrobiální látky jsou vloženy přímo do zvlákňujících roztoků.

Využití na trhu

Výhodou této technologie je především její cena, proces zvláknění probíhá současně s chemickou modifikací nanovláken. Takto připravené nanotextilie vykazují spolehlivou antibakteriální aktivitu proti 7 typům bakteriálních kmenů a navíc i stabilitu funkčnosti (antimikrobiální aktivita zůstala zachována po 3 týdnech provozu v simulátoru čističky vzduchu).

 

Potenciální uživatelé

Antimikrobiální nanovlákenné textilie jsou vhodné jak pro čističky vzduchu, tak i jako obličejové ochranné masky.

Komerční spolupráce s firmami

V této oblasti jsme doposud spolupracovali s firmami Nanotex group, s. r. o. a PARDAM NANO4FIBRES, s. r. o.

Doplňující informace

Nanovlákenná laboratoř na fakultě PřF UJEP je vybavena zvlákňujícím zařízením a testery vzdušné a kapalinové propustnosti. Další charakterizační techniky: XPS spektroskopie pro mapování povrchové chemie, XRD difrakční analýza pro studium struktury a fázového složení polymerních nanovlákenných membrán.

Kontakty

Centrum přírodovědných a technických oborů

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta UJEP
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc
E: pavla.capkova@ujep.cz
T: +420 475 286 625
K: 2.07

Mgr. Petr Ryšánek, Ph.D.
E: petr.rysanek@ujep.cz
T: +420 475 286 644, +420 608 627 053
K: 2.20

Loading...