Autonomní mobilita

Fakulta sociálně-ekonomická

Ing. Tomáš Siviček, Ph.D.

Činnost spočívala v anotování videozáznamu, pomocí výstupů ze senzorů (např. LiDAR) se zpracovávaly dynamické objekty (DO) v běžném provozu – auta, chodci, zvířata a přiřazovaly se jim jednotlivé atributy. Vyhodnocovalo se prostředí před autem (EGO), tak i za ním.  Ze statických objektů jsme zpracovávali silniční pruhy, dopravní značky a další tzv. road boundaries and fences (RBF).

Foto © Petr Špánek

Využití na trhu

Pro správné rozhodování autonomních aut (a jiných prostředků, vozítek, dronů) pro nasazení do reálného provozu je klíčová schopnost rozeznávání statických i dynamických objektů v prostředí.

Foto © Petr Špánek

Potenciální uživatelé

Vývojáři softwaru pro autonomní vozidla, případně jiných prostředků, výrobci automobilů.

Konkrétní spolupráce s firmami

Výzkum se realizoval ve spolupráci s firmou Valeo.

Doplňující informace

Výzkum umožnil otevřít tuto oblast pro stovky studentů UJEP, dalších VŠ a SŠ i bez IT specializace. Navazuje na širší aktivitu v regionu – vytvoření tzv. U SMART ZONE – zóny pro testování autonomních vozidel v reálném prostředí v Ústí nad Labem. Více info na stránce Autonomní mobilita v regionu.

Foto © Petr Špánek

Kontakty

Centrum pro spolupráci s firmami

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem

Ing. Tomáš Siviček, PhD.
E: tomas.sivicek@ujep.cz
T: +420 774 32 00 83
K: MO 226

Loading...