Vývoj originálních horolezeckých úchopů

Fakulta strojního inženýrství

Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Představení výzkumu

Výzkum byl zaměřen na testování výroby horolezeckých úchopů pomocí 3D tisku. V projektu byl proveden výběr vhodných horolezeckých úchopů pro 3D tisk. Vybrané úchopy následně skenovány pomocí zařízení Scan in a Box FX (3D skenování). Po naskenování bylo nutné provést úpravy modelu pro možnost 3D tisku na zařízení Ultimaker S5. Vybrané úchopy byly tisknuty v různých variantách se 40%, 70%  a 100% výplní. Následně bylo provedeno testování úchopů horolezcem specialistou, který se zabýval kvalitou povrchu, únosností úchopů a jejich  kvalitou namontování na stěnu. Byla realizována  konzultace s odborníky k potřebným úpravám 3D modelu a vytištěných úchopů z hlediska kvality povrchu a drsnosti stykových ploch. Rovněž byla vybrána nejlepší varianta úchopu dle výplně tisku.

Výsledkem práce bylo vytvoření sad horolezeckých úchopů pomocí nové výrobní technologie tak, aby splňovaly pevnostní podmínky a zároveň je bylo možné vyrábět v kusové výrobě v různých barvách a rovněž i s možností úpravy geometrie, tzn. originální úchopy.

Využití na trhu

Potenciál ve využití na trhu je veliký. Díky využití 3D tisku je možné nabízet další možnosti pro zvyšování kvality či pestrosti tvarů horolezeckých úchopů. Rovněž je možné využívat výrobu vícebarevného provedení úchopů (dvou a vícebarevné) nebo například modelování vlastních tvarů dle požadavků zákazníka apod. pro speciální potřeby.

Potenciální uživatelé

Potencionální uživatelé mohou být závodní i rekreační horolezci. Úchopy se nabízí i pro domácí stavbu boulderových stěn v horolezeckých halách či v domácím prostředí.

 

Konkrétní spolupráce s firmami

Na tomto vývoji jsme spolupracovali s firmou HUDYSPORT CZECH S.R.O.

Kontakty

Ústav strojů a energetiky

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství
Pasteurova 7
400 96 Ústí nad Labem

Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
E: martin.svoboda@ujep.cz
T: +420 475 285 532

Loading...