Nechte se inspirovat příběhem naší univerzity
Poznej nás Naše projekty

Historie

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ

Nejvýraznější kapitoly historie naší univerzity tvoří příběhy úspěšných studentů, absolventů i učitelů. Ti vytvořili za 25 let naší existence mnoho inspirativních kapitol. Vy je teď můžete prožívat s námi.

Přejít na ujep.cz
2016V současné době má univerzita celkem 8 fakult, a to fakultu sociálně ekonomickou, fakultu umění a designu, fakultu výrobních technologií a managementu, fakultu zdravotnických studií, fakultu životního prostředí, filozofickou fakultu, pedagogickou fakultu a přírodovědeckou fakultu. Uchazeči o studium mají možnost si vybrat z celkem 65 studijních programů a 192 oborů. Vzděláváme 10 480 studentů, zaměstnáváme také zhruba 900 pracovníků.
1993

Od roku 1993 dochází k procesu zakládání a transformacím univerzitních institutů a ústavů. Tím prvním byl v roce 1993 vznik Institutu výtvarné kultury.

  • 2008 - ústav slovansko-germánských studií se stal součástí filozofické fakulty
  • 2005 - vznikly ústav humanitních studií (ten se v roce 2006 transformoval na filozofickou fakultu) a ústav přírodních věd (ten se v roce 2005 transformoval na přírodovědeckou fakultu)
  • 2003 - založen ústav zdravotnických studií (ten se stal v roce 2012 fakultou zdravotnických studií)
  • 1998 - zřízen ústav techniky a řízení výroby (ten se transformoval v roce 2006 na fakultu výrobních technologií a managementu)
1981 - Sbor
1991Přesně 28. září Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) slavnostně otevřela. Jméno získala podle význačného severočeského rodáka Jana Evangelisty Purkyně, který se řadí mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie a antropologie. V mezinárodním měřítku získal uznání také jako jeden z nejvýznamnějších světových fyziologů. UJEP od roku 1991 tvořily tři fakulty (Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně ekonomická a Fakulta životního prostředí) a Ústav slovansko-germánských studií.
1986 - 17.11. Kolej
1964Právě v tomto roce došlo k vytvoření první ústecké fakulty, a to fakulty pedagogické.
1959V Ústí nad Labem byla založena Vyšší pedagogická škola, která se v roce 1959 změnila na Pedagogický institut.
Foto_2
1954O čtyři roky později, v roce 1953, byl přijat nový školský zákon, a jenhož základě vznikla a v září 1954 zahájila svoji činnost Vyšší pedagogická škola v Ústí nad Labem.
Foto_5
1945První úsilí o zřízení vysokého školství na severu Čech se datuje již od skončení druhé světové války. Počátkem školního roku 1945-46 zahájila svoji činnost Vysoká škola pedagogická v Duchcově jako pobočka Pedagogické fakulty v Praze. Jejím úkolem bylo připravovat nové učitele pro první a následně i druhý stupeň základní školy. Kvůli organizačním problémům a špatným materiálním podmínkám se však výuka stále více přesouvala do Prahy a v roce 1949 nakonec Vysoká škola pedagogická svoji činnost v Duchově ukončila.