Bez peněz do přírody nelez

Ing. Jiří Louda, Ph.D., ET AL. VÝZKUM EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, FSE UJEP

Představte si, že jdete kolem kadeřnictví a usmyslíte si, že se necháte ostříhat. Vejdete, zvonek na dveřích zacinká, seběhne se kolem vás tým lazebníků a lazebnic, snesou vám modré z nebe a když je hotovo, sfouknou vám poslední vlasy z ramen, ukloní se a vy si zase se zacinkáním zvonku na dveřích jdete spokojeně po svém.
Taky vám tam něco chybí? Ano! Je to tak. Ještě jedno zacinkání. Mince o minci! 

Tématu správného oceňování služeb, za které jsme si jaksi nikdy nezvykli platit, tedy například takzvaným EKOSYSTÉMOVÝM SLUŽBÁM, se v Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) na FSE UJEP věnuje tým Jiřího Loudy. 

Zjednodušeně řešeno jde o vše, co pochází z přírody a slouží nám, lidem, k nějakému užitku. Jako třeba voda ve městě. K životu primárně nezbytná, a přesto z pohledu jednotlivce v půlročním souhrnu levnější, než jedno ostříhání. Ekonomie životního prostředí přispívá ke stanovování těch nejvhodnějších nástrojů, kterými mohou tvůrci státních i lokálních politik spravovat a udržitelně regulovat přírodní zdroje ve veřejném i soukromém sektoru.

Jiří se již mnoho let snaží získávat pro tento rychle se rozvíjející obor nadané studenty, kteří se tématům environmentální ekonomie rozhodnou zasvětit svou vědeckou kariéru. Tým IEEP se i díky tomu skládá z tak výrazných osobností současné vědy, jakou je například Ing. Jan Macháč, Ph.D., vědec, pedagog, člen mnoha mezinárodních asociací, zakladatel Platformy pro zelenou a modrou infrastrukturu, organizátor celostátní soutěže Czech Envi Thesis a otec tří dětí.

Kromě pedagogické činnosti na UJEP se Ing. Jiří Louda, Ph.D. odborně zabývá zejména konceptem ekosystémových služeb a jeho implementací do praktické politiky životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje rovněž projektům v oblasti energetiky. Je spoluautorem řady odborných článků, studií a monografií, myslivcem, křesťanem a aktivním občanem Jablonecka. Topí peletami, má ženu a tři děti, místo zahrady mokřad a ve sklepě potok. 

 

Text: Anna Škopková
Foto: Josef Růžička
Námět, scénář, režie, kamera, střih a produkce: Anna Škopková, Alex Macháčová a Daniel Augustin pro OMAP UJEP
 

 

Série dokumentárních portrétů #PŘÍBĚHUJEP: Ekosystémové služby - Jiří Louda

Loading...