Nechte se inspirovat příběhem naší univerzity
Poznej nás Naše projekty

Historie

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ

Nejvýraznější kapitoly historie naší univerzity tvoří příběhy úspěšných studentů, absolventů i učitelů. Ti vytvořili za 25 let naší existence mnoho inspirativních kapitol. Vy je teď můžete prožívat s námi.

Přejít na ujep.cz
2018Univerzita J. E. Purkyně má dnes 8 fakult: fakultu filozofickou, fakultu sociálně ekonomickou, fakultu strojního inženýrství, fakultu umění a designu, fakultu zdravotnických studií, fakultu životního prostředí, pedagogickou fakultu a přírodovědeckou fakultu. Pracuje zde okolo 900 akademických a neakademických pracovníků a studuje asi 8600 studentů.
1993 – 2017
 • 2017 - FVTM se přejmenovává na fakultu strojního inženýrství (FSI)
 • 2012 - z ÚZS zřízena fakulta zdravotnických studií
 • 2008 - FUUD se přejmenovává na fakultu umění a designu (FUD)- UJEP uspořádala první reprezentační ples- na Lidickém náměstí proběhl první MAJÁLES
 • 2007 - na UJEP se uskutečnil první ERASMUS DAY
 • 2006 - po úspěšné akreditaci na ÚTŘV vzniká fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM)- ÚHS se mění na filozofickou fakultu (FF)
 • 2005 - transformace pedagogické fakulty → 1. dubna vzniká Ústav přírodních věd (ÚPV) a Ústav humanitních studií (1. 11. z ÚPV        přírodovědecká fakulta)
 • 2003 - jako reakce na potřeby českého zdravotnictví po vstupu do EU vzniká Ústav zdravotnických studií (ÚZS)
 • 2001 - na UJEP založena tradice udělování Cen rektora
 • 2000 - čtvrtá fakulta UJEP → IVK se mění na fakultu užitého umění a designu (FUUD)
 • 1998 - vyvrcholení snah o otevření technicky zaměřených studií → na UJEP vzniká Ústav techniky řízení výroby (ÚTŘV)
 • 1994 - od akademického roku 1994/1995 uskutečňuje UJEP jako člen Asociace univerzit třetího věku Univerzitu třetího věku (U3V)
 • 1993 - na katedře výtvarné výchovy PF UJEP vzniká Institut výtvarné kultury (IVK)
1981 - Sbor
1991Přesně 28. září Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) slavnostně otevřela. Jméno získala podle význačného severočeského rodáka Jana Evangelisty Purkyně, který se řadí mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie a antropologie. V mezinárodním měřítku získal uznání také jako jeden z nejvýznamnějších světových fyziologů. UJEP od roku 1991 tvořily tři fakulty (Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně ekonomická a Fakulta životního prostředí) a Ústav slovansko-germánských studií.
1986 - 17.11. Kolej
1964Právě v tomto roce došlo k vytvoření první ústecké fakulty, a to fakulty pedagogické.
1959V Ústí nad Labem byla založena Vyšší pedagogická škola, která se v roce 1959 změnila na Pedagogický institut.
Foto_2
1954O čtyři roky později, v roce 1953, byl přijat nový školský zákon, a jenhož základě vznikla a v září 1954 zahájila svoji činnost Vyšší pedagogická škola v Ústí nad Labem.
Foto_5
1945První úsilí o zřízení vysokého školství na severu Čech se datuje již od skončení druhé světové války. Počátkem školního roku 1945-46 zahájila svoji činnost Vysoká škola pedagogická v Duchcově jako pobočka Pedagogické fakulty v Praze. Jejím úkolem bylo připravovat nové učitele pro první a následně i druhý stupeň základní školy. Kvůli organizačním problémům a špatným materiálním podmínkám se však výuka stále více přesouvala do Prahy a v roce 1949 nakonec Vysoká škola pedagogická svoji činnost v Duchově ukončila.