Ústecký institut cílí na česká i zahraniční témata
Fakulta sociálně ekonomická
Týmy odborníků se zabývají životním prostředím, energetikou, ale i využitím fondů EU.

Od roku 2015 funguje na ústecké Fakultě sociálně ekonomické Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). Jde o meziuniverzitní pracoviště založené  již v roce 1997, které je zaměřené na konzultační, vědeckou, vzdělávací a publikační činnost v oblasti hospodářské politiky, ekonomiky životního prostředí a regionálního rozvoje.

IEEP pomáhá utvářet týmy odborníků z různých oblastí – od vysokých škol, výzkumných ústavů, státní správy až po soukromou sféru.

Institut využívá kontaktů v tuzemsku i v zahraničí, a pomáhá tak utvářet týmy odborníků z různých oblastí – od vysokých škol, výzkumných ústavů, státní správy až po soukromé sféry. Specialisté z IEEP úspěšně pracují na řadě projektů a jsou autory renomovaných vědeckých publikací.
Ke stěžejním tématům IEEP patří politika životního prostředí (poplatky, ekologické daně, obchodovatelná povolení), vodní a odpadové hospodářství či energetika a ochrana ovzduší. Nechybí ani regionální politika či problematika využívání fondů EU.
Vedle podpory rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech Praha, Plzeň, Ústí nad Labem a Brno se institut účastní taktéž mezinárodního projektu v otázce úspory energie. Členové IEEP zjišťují, jaké existují možnosti ve využití odpadního tepla v určitém území ve spolupráci s kraji, obcemi i firmami.
Odborníci z Ústí nezapomínají ani na přírodní jevy, které krajskou metropoli včetně dalších částí České republiky již několikrát citelně poznamenaly, na povodně. Jejich výskyt se zvyšuje a škody jimi způsobené narůstají. Institut si proto klade za cíl vybudovat mezinárodní expertní skupiny, které vytvoří v problematice rizika povodní své vlastní přeshraniční know-how.
IEEP se v neposlední řadě soustřeďuje také na posilování česko-rakouských vztahů. Pořádá zimní a letní školu o energetických systémech v Praze a rakouské Vídni, které se účastní vždy 10 českých a 10 rakouských studentů. Kromě absolvování přímé výuky studenti zpracovávají bilaterální práce na vybrané téma a navazují cenné kontakty z odborné praxe. To jim pomáhá pokračovat ve studiu hospodářské politiky, případně spolupracovat na výzkumných projektech a zúčastňovat se dalších studijních pobytů.

Členové týmu