Univerzita třetího věku je prostě o jiné generaci
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita třetího věku (U3V) je zvláštní formou celoživotního vzdělávání, kterou UJEP uskutečňuje jako člen Asociace univerzit třetího věku ve shodě s Chartou práv a svobod. Studijní běhy U3V UJEP jsou dvouleté a každý zájemce o studium má právo zapsat si neomezený počet kurzů, které jsou pro daný semestr vypsány, průměrně se účastní dvou až tří za semestr. Největší zájem je u nás o humanitně zaměřené kurzy přednáškového typu.

Univerzita třetího věku (U3V) vzdělává a socializuje seniory od 50 let. Na UJEP má dlouholetou tradici, od akademického roku 1994/1995, a její obliba enormně narůstá. Z původních 54 přihlášek do Ústí nad Labem se „Utřivéčko“ rozrostlo na 860 posluchačů v 60 kurzech v Ústí nad Labem, Roudnici nad Labem, Žatci a Kadani.

Já ty „utřivéčkaře“ obdivuji. Kolik toho stihnou, je k nevíře.

Je to pro univerzitu nejen příjemná motivace, ale i doklad, že v našem městě a kraji si starší generace rozhodně neplánuje pasivně stárnout.

O všechno se zajímají, zabydleli se v kampusu, využívají vše, co nabízí. Vidíte je nejen v učebnách, ale také na lavičkách, v knihovně, dochází na besedy, semináře, kulturní akce, které pořádáme, shání si stále nové informace, dají si se spolužáky kafíčko v „Literárce“ a ještě stačí pravidelně nakukovat do našeho krásného knihkupectví.

Když je potkáte, vždycky se na vás usmívají a jsou dobře naladěni. Vídám je na vernisážích výstav jejich výtvarných děl, z nichž mnohá lze považovat za regulérní umělecká díla. Přesto jsou velmi skromní a jaksi stále se chtějí zdokonalovat. Např. kurzy kresby navštěvují opakovaně již desítky let. Jezdí na exkurze, plánují výlety, hrají golf a navštěvují kurzy Tai chi.

Také se mi líbí, jak jsou při sobě. Vlastně nevidím nikoho o samotě. Mají svoje „partičky“, udržují přátelství i mimo hranice kampusu a chovají se prostě velmi společensky.

Zajímavé je, že vesměs všichni „milují“ své vyučující. Hovoří o nich s nadšením, leckdy až s láskou, a mají k nim velký respekt a úctu. Báječné je, že je tomu i naopak. Ještě jsem neslyšela, že by si lektor stěžoval na „svoje“ seniory. Většinou je hodnotí jako všetečné, poctivé studenty s obrovským zájmem o všechno. Lektoři se na výuku v rámci U3V těší.

Co víc si přát? Univerzita má ráda své „utřivéčkaře“ a „utřivéčkaři“ mají rádi svoji univerzitu. Také proto se o ně s láskou staráme a díky vedoucí, Daně Masopustové, a jejímu aktivnímu a lidskému přístupu, jsou se svojí výukou nadmíru spokojeni.

Osobně eviduji desítky dotazů od svých přátel i veřejnosti na možnosti studia U3V. Lidé v aktivním pracovním procesu již nyní plánují svá studia u nás, až budou v důchodu, a není výjimkou, že U3V studují i stále pracující nad 50 let.

To vše mě naplňuje optimismem a rčení, že je v tomto kraji celkově špatná nálada a lidé nemají chuť se do ničeho zapojit, bere v této aktivní generaci za své. Navíc jsem přesvědčena, že na tuto skupinu, tedy aktivní lidi nad 50 let, nepasuje termín „senior“.

V současné době se stále více hovoří o neaktivitě, možná pasivitě, mladé generace. To je v naprostém kontrastu s tím, co spatřuji u našich univerzitních „seniorů“. Nejstaršímu posluchači Univerzity třetího věku na UJEP je úctyhodných 90 let. Skutečnost, že se i v tomto věku pravidelně vzdělává, hovoří o „aktivitě“ sama o sobě. Prostě je to jiná generace a jsem ráda, že ji mám díky U3V každý den na očích.

Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí UJEP

Členové týmu