Slitiny a nanopovlaky z Ústí míří do aut po celém světě
Fakulta strojního inženýrství
Požadavky na nové a odolnější materiály se neustále zvyšují. Odborníci z naší univerzity dokáží na aktuální poptávku hbitě zareagovat.

Slitiny hliníku se v současné době řadí k jednomu z nejpoužívanějších materiálů v automobilovém průmyslu. Vynikají zejména díky výborné kombinaci mechanických a technologických vlastností. Člověk je ovšem tvor náročný, a tak stále potřebuje lepší a lepší věci…

Pětiletý výzkum vedl k vývoji slitiny, která se následně stala předmětem zaregistrování českého a evropského patentu.

Katedra technologií a materiálového inženýrství patří v České republice k těm pracovištím, která se vývoji nových hliníkových slitin a jejich následné aplikaci ve výrobní sféře dlouhodobě a cíleně věnují. Příkladem úspěšné spolupráce mezi katedrou a výrobní sférou je i vývoj nové slitiny pro výrobu forem pro lisování pneumatik ve firmě Pneuform Hulín. Pětiletý výzkum vedl k vývoji slitiny, jež se následně stala předmětem zaregistrování českého a evropského patentu. Trhy, na který formy primárně směřují, jsou dnes zejména Rusko a Jižní Korea.

Během výzkumu vyvstala navíc i poptávka po variantách úpravy funkční plochy forem pro lisování pneumatik tak, aby se prodloužila její životnosti. Katedra hbitě zareagovala a navrhla technologický postup povlakování, jehož aplikace ve výrobě vedla k prodloužení životnosti funkční plochy formy o 250 až 400 %. Vyvinutá technologie získala užitný vzor a představuje další část výrobního programu firmy Pneuform Hulín.

Problematika vývoje nových hliníkových slitin, stejně jako oblast vývoje nanopovlaků, je mimo jiné náplní hned několika disertačních prací, které studenti na katedře zpracovávají, včetně celé řady vědeckých článků publikovaných v odborných časopisech. Téma se hojně prezentuje taktéž na domácích i zahraničních konferencích.

Členové týmu