Petra Wüllenweber - Zbytky záře (© Činoherní studio)
Překračujeme hranice s katedrou germanistiky
Filozofická fakulta
Nejaktuálnější německá dramata od současných autorů prezentovaná na prestižní ústecké scéně? Tento zážitek již několik semestrů obohacuje ústeckou kulturní scénu díky překladům studentek a studentů z katedry germanistiky Filozofické fakulty UJEP.

Cílem společného tříletého projektu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Činoherního studia v Ústí nad Labem pod názvem PŘEKROČIT HRANICE je uvést poprvé v České republice současné dramatické texty německých a rakouských autorů a autorek. Na projektu se podílejí studující katedry germanistiky překládající na seminářích pod odborným vedením vyučujících vybrané dramatické texty, které jsou pak následně zpracovány týmy studentů a studentek vysokých uměleckých škol (DAMU v Praze a JAMU v Brně) a ve finále prezentovány ústecké veřejnosti formou scénických čtení. Studentky a studenti ústecké filozofické fakulty a pražské a brněnské Akademie múzických umění tím získávají příležitost propojit své studium s praxí a získat nejen překladatelské či inscenační zkušenosti, ale seznámit se zároveň s praktickým provozem na „prknech, co znamenají svět“ a „překročit“ tak „hranice“ studentského života.

Výsledkem projektu je uvedení celkem osmi textů postdramatického divadla vypovídajících o současném světě a jeho aktuálních problémech. Hry tematizují například život na východoněmeckém sídlišti, jehož bolestná minulost se přetavuje do mocných vizuálních obrazů (Wolfram Höll: A pak), nebo současný Berlín, kde se směňují nejen předměty, ale i city (Stefan Wipplinger: Kalhoty Kolo Žena). Drama Neprovdaná (Ewald Palmetshofer) je generačním příběhem tří žen zmítajících se mezi vinou a láskou, mezi minulostí a přítomností, hra Jedna verze historie (Simone Kucher) pak sondou do traumatické rodinné minulosti související s tureckým pogromem na arménské menšině na začátku 20. století, přičemž se během příběhu stírají hranice mezi realitou a fikcí. Další uvedené hry jsou až groteskními obrazy postmoderní společnosti, které diváka zavádějí např. do léčebny, kde pod vedením manipulativní psycholožky probíhá prapodivná terapie jedinců trpících syndromem „vyhoření“ (Petra Wüllenweber: Zbytky záře) nebo jsou postapokalyptickou fantazií o světě ovládaném automobilovou dopravou a posedlostí smrtelnými nehodami (Ferdinand Schmalz: Maso v plechovce), jiné jsou přesvědčivou studií o destruktivních rodinných vztazích deformovaných závislostí na sociálních médiích a touhou po tom, být mediálně „viděn“ (Clemens Setz: OSN) nebo fungují jako novodobý vztahový thriller o dovolené v zemi ovládané tzv. Islámským státem (Christian Lehnert: Prsten).

Finálním výstupem projektu bude jeho dokumentace obsahující nejen všech osm scénických čtení přeložených studentkami a studenty katedry germanistiky FF UJEP, ale také překlad hry Františka Marka Do bláta a zase zpět, kterou do němčiny v rámci spolupráce na projektu přeložili studentky a studenti katedry slavistiky Technické univerzity v Drážďanech. Více o projektu Překročit hranice viz https://www.cinoherak.cz/cs/prekrocit-hranice/.

Členové týmu