Vyber praci UJEP 2013-2014-38
Naučný botanický park nabízí směs exotické i domácí fauny
Přírodovědecká fakulta
Rájem pro všechny milovníky rostlin, jak z tuzemských zahrad, tak z nejrůznějších koutů světa, je bezpochyby Naučný botanický park katedry biologie PřF UJEP. Zájemci ho najdou v ulici Za Válcovnou v ústecké čtvrti Klíše.

Park se rozkládá na pozemku o rozloze zhruba jednoho hektaru. Přístupovou cestou z ulice Za Válcovnou je zahrada rozdělena na pravou a levou část.

 

Pro návštěvníky Naučného botanického parku je každoročně připravena řada akcí, jako jsou exkurze po skleníkových či venkovních expozicích s výkladem, výstavy, kurzy, přednášky a další volnočasové aktivity

 

Pravou část tvoří arboretum, čedičová skalka a písčina se zástupci teplomilných a suchomilných rostlin Českého středohoří, nechybí ani stanoviště s hájovou květenou, květnatá louka a ovocný sad.
V levé části parku je situováno vřesoviště, na které navazuje kolekce jarních cibulovin. Dále se zde nacházejí konstrukce s vinnou révou (Vitis vinifera), která připomíná, že réva se v oblasti Českého středohoří pěstuje již více než 1 000 let. Následuje přírodní vodní plocha a rovněž užitková zahrada s expozicí koření, léčivých bylin, plodové, kořenové a listové zeleniny, obilnin, okopanin, luskovin a olejnin.

Skleníky a jejich části

Naučný botanický park zahrnuje i dva skleníky. Sortiment prvního, expozičního skleníku s výukovými sbírkami obsahuje užitkové a okrasné rostliny ze Středomoří, palmy, kapradiny, orchideje, masožravé rostliny i kolekce láčkovek (Nepenthes), pocházející z oblastí deštných pralesů.
Druhý tzv. „starší” skleník, postavený v 80. letech minulého století, je využíván jako zázemí pro ošetřování a množení rostlin, přezimování přenosných subtropických rostlin, a také je zde umístěna část sbírky sukulentů.

Pravidelné akce pro návštěvníky

Zahrada a skleníky neslouží pouze k výuce zdejších vysokoškoláků, ale je využíván také základními a středními školami a dalšími vzdělávacími institucemi v regionu. Přístupný je rovněž zájemcům z řad široké veřejnosti. Ročně do parku zavítá kolem 2 000 až 2 500 lidí.

Pro návštěvníky parku je každoročně připravená řada akcí, jako jsou exkurze po skleníkových či venkovních expozicích s výkladem, výstavy, kurzy, přednášky i další volnočasové aktivity. K těm nejznámějším patří zejména kurzy Letní školy na katedře biologie nebo tradiční výstavy Tropické orchideje a masožravé rostliny, Kaktusy a sukulenty. Velmi populární se stávají botanické poznávací soutěže Jarní poznávání bylin a Podzimní poznávání dřevin včetně přírodovědné stezky pořádané u příležitosti Dne Země.

Členové týmu