2 000x prach var 9
Nanotechnologie pro ochranu životního prostředí
Přírodovědecká fakulta
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., sestavila profesionální tým odborníků, který se zaměřuje na nanotechnologie a životní prostředí.

Další významný počin v oblasti výzkumu nanotechnologií má na svém kontě profesorka Pavla Čapková z ústecké univerzity. Podařilo se jí utvořit výzkumný tým odborníků z Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí UJEP, který bude v letech 2016 až 2022, ve spolupráci s dalšími šesti výzkumnými pracovišti, pracovat na výzkumné infrastruktuře NanoEnviCz – Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost.

Vědci se chtějí zaměřit rovněž na vývoj a přípravu vysoce účinných a nových nanostrukturních materiálů pro trvale udržitelný rozvoj. 

Excelentní výzkum v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií se soustředí nejen na environmentální aplikace, ale například také na vytvoření účinné platformy pro spolupráci mezi organizacemi a jejími externími uživateli. Vědci se chtějí zaměřit rovněž na vývoj a přípravu vysoce účinných a nových nanostrukturních materiálů pro trvale udržitelný rozvoj.

V neposlední řadě se vědecké zraky upřou k novým technologiím na ochranu a sanaci životního prostředí. NanoEnviCz nabídne služby v oblastech heterogenní (foto)katalýzy, technologie pro udržitelné získávání a ukládaní energie, nanotechnologie pro záchyt, detekci a chemickou degradaci polutantů (znečišťujících látek) či technologie spojené s jejich monitorováním.

Členové týmu