pohled do zázemí laboratoře
Laboratoř pro studium pohybu pomáhá sportovcům i seniorům
Fakulta zdravotnických studií
Na lidský pohyb se specializuje laboratoř, kterou má k dispozici Fakulta zdravotnických studií UJEP. Podobných zařízení je v České republice velmi málo.

Trenér sestavuje plán pro svého sportovního svěřence…

Lékaři, fyzioterapeuti a ergoterapeuti zkoumají stav pohybového aparátu u pacienta před a po terapeutickém či lékařském zásahu…
Senior zjišťuje míru stability své chůze…

Pro takové a spousty dalších případů má ústecká univerzita k dispozici unikátní Laboratoř pro studium pohybu nacházející se v prostorách fakulty zdravotnických studií.

„Dvoumetrová tlakoměrná deska Footscan je vhodná rovněž pro rehabilitaci, lékařský dohled nad sportovci či pro měření rovnováhy.“

Laboratoř je vybavena četnými moderními přístroji. Jedním z nich je i tlakoměrná deska Footscan, v níž jsou tisíce drobných snímačů tlaku. „Deska Footscan měří tlak chodidla a jeho částí do podložky. Z analýzy se dá například zjistit stupeň plochonoží a na základě toho doporučit ideální vložky do bot,“ vysvětluje fyzioterapeut a vedoucí laboratoře Marek Jelínek. Deska Footscan je vhodná rovněž pro rehabilitaci, lékařský dohled nad sportovci či pro měření rovnováhy.
Vedle dvoumetrové tlakové desky zahrnuje laboratoř i další technologická zařízení. Speciální kamerový systém pro 3D kinematickou analýzu značky Qualisys zaznamenává vysoce kvalitní data o měřeném objektu, především pak informace o trajektorii, rychlosti, zrychlení a úhlové charakteristiky.
Biomonitor ME 6000 zase slouží k měření akčních potenciálů. Jde o hojně využívanou metodu elektromyografie, jež snímá elektrické aktivity kosterních svalů při jejich kontrakcích. Metoda je využívána pro sledování souhry svalů a jejich zapojování do činnosti při různých typech pohybů. Sběr elektromyografických a fyziologických signálů dokáže zajistit bezdrátová technologie WiFi až v šestnácti kanálech současně.
Pro vyšetření stability člověka při statických či dynamických činnostech nabízí laboratoř také silové desky Kistler.
Po republice není podobných laboratoří mnoho. Pořízení přístrojů je totiž nákladné a jen málo lidí  s nimi navíc umí zacházet.

 

 

 

Členové týmu