_MG_3822
Laboratoř pomůže zjistit častá rizika lidských onemocnění
Fakulta zdravotnických studií
Speciální laboratoř využívá univerzita ke studijním účelům pro své studenty, ale taktéž pro vyšetření běžných návštěvníků. Využívá k tomu odborné pracovníky a moderní přístroje.

Jak odhalit rizika, která se podílejí na vzniku chronických onemocnění? Přece včasnou a pravidelnou prevencí! Pro tyto účely má Fakulta zdravotnických studií (FZS) UJEP svou vlastní Laboratoř pro studium chronických onemocnění v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem, kde poskytuje vyšetření nejen studentům a zaměstnancům, ale i široké veřejnosti.

Laboratoř spolupracuje se zdejším Zdravotním ústavem a Kardiologickou klinikou Masarykovy nemocnice. Předmětem výzkumu laboratoře jsou jednotlivé oblasti životního stylu každého člověka, tedy výživa, pohybová aktivita, mentální hygiena i výskyt rizikového chování a závislostí.

Pro komplexní analýzu lidského těla má Laboratoř k dispozici multifunkční tělesný analyzátor Body Jett. Měří se s ním jak hmotnost a podíl tuku, tak aktivní svalovina i voda v těle člověka.

Studenti FZS využívají Laboratoř pro sběr a zpracování informací pro bakalářské práce anebo zde pracují na projektech souvisejících s grantovými soutěžemi. Pro veřejnost pak nabízí Laboratoř celou škálu aktivit od celkového vyšetření se zaměřením na určení kardiovaskulárních rizik a chyb v životním stylu, přes odbornou pomoc při úpravě jídelníčku či nastavení pohybového režimu a aktivit.

Pracoviště je vybavené moderními přístroji. Metoda EKG Holter slouží pro sledování elektrické aktivity srdce 24 hodin denně, tedy taktéž během spánku a běžných aktivit denního života. Pro stejně intenzivní pozorování krevního tlaku má laboratoř k dispozici tlakový systém Holter.

Mezi laboratorním vybavením nechybí ani ergometrická stanice, dvanáctikanálové EKG či spirometr pro analýzu vitální kapacity plic. Pro komplexní analýzu lidského těla používá Laboratoř multifunkční tělesný analyzátor Body Jett. Měří se s ním jak hmotnost a podíl tuku, tak aktivní svalovina i voda v těle člověka.

Vedoucí laboratoře je od 1. dubna 2016 Mgr. Zuzana Růžičková.

Členové týmu