Zámek Milešov
Kulturní dědictví máme pod drobnohledem
Filozofická fakulta
Milešovsko probádali studenti a učitelé naší filozofické fakulty skrz naskrz a dokonce objevili i skrytou židovskou modlitebnu.

Tři roky na úpatí nejvyšší hory Českého středohoří studenti a učitelé z katedry historie Filozofické fakulty UJEP bádali po pozoruhodných, dějinných kořenech zdejších památek. V letech 2012 až 2015 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ČR objasňovali záhady tajemného Milešova od jeho prvních historických zmínek až po polovinu 19. století v rámci projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraničí severozápadních Čech.

skrytá židovská modlitebna

Jedním z unikátních nálezů bylo objevení skryté židovské modlitebny či podstavce ztracené sochy sv. Josefa. Tým výzkumníků pod vedením PhDr. Petra Hrubého a PhDr. Kamila Podroužka Ph.D., dokázal v malé obci významné památky nejen zdokumentovat, ale také digitalizovat jejich stav, a následně vše převést ve formě výstavy do podvědomí veřejnosti.
Milešov ve středověku a raném novověku zhlédly stovky návštěvníků. Jednotlivé panely poukázaly na historii a stav sakrální i lidové architektury, městských domů a drobných památek, ale rovněž představily speciální metody, jež naši badatelé během výzkumu používají.

online-aplikace

Vědci z filozofické fakulty jsou vybaveni technologiemi pro bezkontaktní laserové skenování, termovizní sledování staveb, ale například i tvorbu 3D modelů či dendrochronologii, která stáří dřeva určuje změřením šířky jeho letokruhů. Mnoho těchto výzkumných technik posloužilo i při práci na navazující  části projektu, a to dvou interaktivních on-line map. Jedna odhaluje proměnu kulturní krajiny v Milešově (zde), druhá poukazuje na ohrožené památky v příhraničí severozápadních Čech (zde).

Členové týmu