Geodet z UJEP členem elitní výpravy v Egyptě
Fakulta životního prostředí
Čeští a zahraniční badatelé našli v Abusíru loď starou 4 500 let.

Extrémní teploty, intenzivní sluneční svit, vítr, vysoká vlhkost… a hodně písku. To je egyptská poušť, místo, kam již od roku 2001, vždy na jaře a na podzim, vyráží geodet a pedagog z katedry informatiky a geoinformatiky fakulty životního prostředí Ing. Vladimír Brůna. Ten je součástí špičkového týmu Českého egyptologického ústavu FF UK Praha, který se soustřeďuje na výzkum významných archeologických lokalit.

Prastará loď

Začátkem roku 2016 si čeští badatelé připsali velkolepý úlovek. Spolu s odborníky z texaské univerzity objevili v egyptském Abusíru 4 500 let starou loď. Vědecký tým pod vedením Miroslava Bárty z UK v Praze prastarý nález v egyptském Abúsíru kompletně odkryl a detailně prozkoumal.

Jedinečnost nalezené lodi tkví obzvláště v její zachovalosti. Má křehké dřevěné tělo, kdy jednotlivá prkna jsou spojena dřevěnými čepy. Pouštní písek zachránil i rostlinná vlákna.

„Jde o velmi neobvyklý nález, jelikož lodě takové velikosti a konstrukce byly v této době určeny pouze pro nejvýznamnější členy společnosti, tedy osoby patřící do královské rodiny. Tento fakt skýtá prostor pro další objevy,“ uvedl vedoucí expedice Miroslav Bárta.

Jedinečnost lodi tkví obzvláště v její zachovalosti. Má křehké dřevěné tělo, kdy jednotlivá prkna jsou spojena dřevěnými čepy. Pouštní písek zachránil i rostlinná vlákna, která byla uvázána do silných svazků a lan umístěných uvnitř lodi v místě spojů prken.

Pohřební výbava zemřelého

Diskuse badatelů o důvodech pohřbů lodí vede ke dvěma základním interpretacím. „Buď mělo jít o součást pohřební výbavy sloužící zemřelému v posmrtném životě, nebo symbolizovaly sluneční bárky využívané pro cestu podsvětím. I panovníci doby Staré říše navázali na tuto raně dynastickou tradici a jejich pyramidové komplexy v mnoha případech doprovází hned několik lodí. Bohužel byla většina jam určených pro lodě nalezena prázdná, případně obsahovaly jen vrstvy hnědého prachu ve tvaru původní lodě,“ uvedla Lucie Vendelová Jirásková z Českého egyptologického ústavu s tím, že odkrývání a dokumentace abúsírské lodi zásadně přispěje k vědeckému poznání lodí ve starém Egyptě.
Vladimír Brůna se na expedicích specializuje vedle geodetických měření zejména na dokumentace pomocí 3D laserového skenování a fotogrammetrie. Jak sám říká, každý příjezd do Egypta začíná obdobně. „První den je vždy více jednání a papírování s úředníky památkové správy, bez toho nelze výzkum otevřít. Pod jejich dohledem se bourají zazděné vchody do hrobek, snímají se pečeti ze zámků a kontroluje se stav u zajištěných archeologických objektů. Ihned ráno se také zkontrolují dělníci, zda jich přišel požadovaný počet,“ dodal Brůna.

Členové týmu