03 kopie
Doktorand z UJEP odkrývá příběhy česko-německých dětí
Filozofická fakulta
Jakou úlohu sehrávají děti a rodina v procesech, které vedou k obnově společnosti narušené válkou? Odpovědi může přinést výzkum Michala Korhela z naší katedry historie.

Válečné konflikty mají obrovský fyzický a psychický dopad zejména na děti. Studie Organizace spojených národů ukazují, že „děti narozené z války“, například ty, jejichž otcové byli cizími vojáky a matky pocházely z místní komunity, jsou velkou překážkou k integraci jejich matek i jich samotných do běžné poválečné společnosti.

Doktorand Michal Korhel zkoumá archivní dokumenty, studuje dobové publikace, ale především se setkává s pamětníky.

Projekt Children born of war (CHIBOW) – past, present and future, tedy Děti narozené z války – minulost, přítomnost a budoucnost spojuje vědecké instituce z mnoha zemí Evropy, Spojených států amerických a Afriky, které chtějí tyto dětské příběhy 20. století rozkrýt. Součástí projektu, financovaného z programu Evropské unie Horizon 2020, je také katedra historie naší filozofické fakulty.

CHIBOW umožňuje v letech 2014 až 2019 patnáctce vybraným doktorandům spolupracovat na interdisciplinárním výzkumu dané problematiky. Na UJEP je řešitelem projektu vedoucí katedry historie, doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., který se věnuje zejména období existence Říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava.

Doktorské místo ve výběrovém řízení získal Michal Korhel, M.A., student moderních dějin na Univerzitě Friedricha Schillera v německé Jeně a Lomonosovově univerzitě v Moskvě.
Michal Korhel se zabývá dětmi ze smíšených česko-německých vztahů v poválečné československé společnosti narozenými koncem 30. a začátkem 40. let 20. století. Zkoumá archivní dokumenty, studuje dobové publikace, ale především se setkává s pamětníky. Pokouší se tak nalézt nejen nové pohledy na národnostní problematiku a postavení „dětí narozených v pohraničí“, ale taktéž zjistit, jak ovlivnily poválečné životní zkušenosti jejich osobnost. Významně tak rozšiřuje a doplňuje bázi informací, které nám v dosavadních výzkumech schází.

CHIBOW také pátrá po tom, jakou úlohu v celé věci zaujímají vedle nevládních organizací vojenské a vládní orgány. V centru zájmu ovšem stojí hlavně snaha zjistit, jak životní příběhy „dětí narozených z války“ odráží všeobecné postoje společnosti ke vzpomínkám na válku a naopak.

Projekt „Children born of war – past, present and future“ je financován z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovaci v rámci grantové dohody Marie Skłodowska-Curie č. 642571.

Členové týmu