IMG_9298
Dětská univerzita UJEP láká stovky žáků a středoškoláků
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Každý z přihlášených studentů prochází běžným univerzitním procesem vysokoškoláka. Počínaje přihláškou, konče slavnostní promocí.

„Od roku 2009 prošly Dětskou univerzitou již stovky žáků a středoškoláků, kteří si pod dohledem a vedením zkušených vysokoškolských pedagogů vyzkoušeli studium na univerzitě jako běžní vysokoškoláci.“

Představy o tom, že univerzita je určená pouze pro dospěláky, zcela nabourává projekt Teen Age Univerzity UJEP (TAU). Za anglickým označením se ukrývá nevšední vysokoškolský život, který se otevírá dětem a středoškolákům přímo v univerzitních posluchárnách, laboratořích či počítačových učebnách v Ústí. Vítejte na Dětské univerzitě!
TAU funguje na UJEP již od roku 2009. Za tu dobu jí prošly stovky žáků a středoškoláků, kteří si pod dohledem a vedením zkušených vysokoškolských pedagogů vyzkoušeli studium na univerzitě jako běžní vysokoškoláci. Navíc naprosto bezplatně.
Projekt zahrnuje volný cyklus přednášek, dílen, her, terénního pozorování či laboratorního experimentování. Zapojují  se do něho tradičně fakulty filozofická, pedagogická, přírodovědecká a výrobních technologií a managementu.
Účastníci TAU si mohou sami vybírat z nepřeberného množství tematických okruhů a sestavit si tak vlastní studijní plán – od matematických kroužků, přírodních a fyzikálních seminářů až po exkurze do středověkých měst.
Během semestru nechyběly běžné záležitosti, s kterými se každý vysokoškolák musí vypořádat. Přihláška, zápis, imatrikulace, experimenty v laboratoři, diskuse na přednáškách a seminářích či zápočty v indexu. Na zdárném konci čekají na studenty slavnostní promoce, které proběhly vždy na konci června za účasti rodičů, prarodičů, kamarádů, ale také učitelů ze základních škol.

Členové týmu