Armaturka
Armaturka: kulturní fabrika
Fakulta umění a designu
Je to místo, kde se mísí industriální realita se světem umění a designu. Armaturka zahrnuje četné galerie i nevšední výstavní prostory. To prostě musíte vidět.

Galerie, rezidenční ateliéry, kurzy pro veřejnost, přednášky i koncerty. To a mnohem více nabízejí dvě patra bývalé tovární budovy Armaturky v Jateční ulici v Ústí. Projekt Fakulty umění a designu UJEP je pestrobarevným světem pro každého, kdo obdivuje umění a design, rád diskutuje o současných trendech a zajímá se o kulturu, výzkum, a vzdělávání.

Industriálně působící fabrika Armaturky, rozkládající se na ploše 1400 m2, se zaměřuje na oblasti českého a zahraničního výtvarného umění a designu. Její program připravuje FUD ve spolupráci se studenty, absolventy a obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem.

Vybraná díla expozic zprostředkovává návštěvníkům teoretička a kurátorka současného umění MgA. Tereza Nováková na svých pravidelných komentovaných prohlídkách. Umělecký zážitek je možné si dosyta vychutnat hned v několika galeriích – v Galerii Emila Filly, v Galerii Pro design, v Malé galerie i v mobilním galerijním prostoru Move Gallery.

Vedle výstavních dimenzí vytvořila Armaturka i ojedinělý a kreativní Inkubátor Předlice. Cílem této multioborové platformy je uvádět studenty a absolventy do praxe a zároveň propojit akademický svět s komerční a kulturní sférou. Program inkubátoru pokrývá vzdělávání v oblasti designérské praxe, výtvarného umění, poradenství, ale i praxi samotnou. Studenti se zde podílí na vědeckých a tvůrčích projektech či na provozu Armaturky.

Armaturka má otevřeno od úterý do pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu pak od 13 do 17 hodin. Vstupné je 50 korun, studenti zaplatí jen 25 korun. Ve středu je naopak pro všechny vstup volný. Zájemci si mohou přečíst, koupit či vypůjčit knihy z edice FUD UJEP, z Levitující knihovny a časopisy o umění.

Členové týmu