Prof. Zdeňka Kolská
Zdeňka Kolská
Přírodovědecká fakulta
Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., působí na UJEP už 25. rokem. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oboru fyzikální chemie a nanotechnologie. Její vědecká činnost je poslední roky spojena především s vývojem nanomateriálů pro využití v elektronice a v oblasti tkáňového inženýrství. V roce 2015 obdržela doc. Kolská, jako členka projektového týmu zabývajícího se vývojem nových speciálních materiálů s upraveným povrchem pro pěstování lidských buněk, prestižní cenu předsedy grantové agentury GAČR. V prosinci roku 2015 získala také Cenu rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost.

Jak byste definovala předmět Vašeho bádání pro laickou veřejnost?

Nejtěžší otázka na začátek? Tedy, snažíme se upravit povrchy různých materiálů tak, aby měly lepší vlastnosti než před úpravou, a abychom rozšířili možnosti jejich využití. Jako když si doma chcete vylepšit koupelnu nebo starou kuchyňskou linku a uděláte to jednoduše –na povrch starého umakartu nebo již nevzhledných dvířek nalepíte hezké nové dlaždice, tapety, ozdobné lišty anebo je zkrátka jen nalakujete. V podstatě vše zůstane stejné, původní vlastnosti a užitek také, ale vám se to líbí víc.
My to děláme podobně, jen v nanoměřítku. Snažíme se různými technikami upravit povrchy materiálů a zajistit tak jejich nové vlastnosti. Například aby na nich lépe rostly buňky, pro které navíc i upravený prostor bude atraktivnější, nebo naopak, aby měly buňky antimikrobiální aktivitu. Na modifikované povrchy vážeme nové chemické látky, které později slouží třeba jako nosiče léčiv nebo na nich chemicky drží kovové nanočástice.

Jak velké povrchy upravujete?

Upravujeme jenom povrchy o tloušťce v řádech nanometrů, to vše pod takto upraveným povrchem pak zůstává stejné a ponechává si i své původní vlastnosti. A protože jde o tak malé rozměry, musíme vyvíjet nové postupy a technologie, které to dokáží.

Co Vás přivedlo k fyzikální chemii a nanomateriálům?

Tak to velmi ráda zmíním a doufám, že si to kolega přečte a potěší jej to. K fyzikální chemii mě přivedl dr. Václav Synek. Tehdy, už je to 30 let, učil na Střední průmyslové škole chemické v Ústí a myslím si, že nejsem jediná, koho pro „fyzikálku“ doslova zblbnul. Říkám mu to často, nyní působí na naší FŽP a v loňském akademickém roce jsme dokonce začali učit společný kurz. K nanomateriálům sklouzne postupně asi každý fyzikální chemik, protože právě fyzikálka poskytuje celou řadu nástrojů, kterými se nanomateriály dají popsat, charakterizovat či odhadovat jejich vlastnosti.

Cítíte se lépe v kůži vysokoškolského pedagoga, nebo vědce?

Ještě stále si užívám obojí. Když jsem v laborce, asi bývám spíš ten roztržitý, od přístroje k přístroji přebíhající, vědec. A doufám, že když pak vstupuji do učebny za studenty, stává se ze mě pedagog. Ale to by měli posoudit spíše samotní studenti.

„UJEP? To jsou 4 písmenka, s nimiž je spojený celý můj profesní život.“

Co pro Vás znamená Cena rektora, kterou jste v prosinci 2015 opakovaně obdržela?

Bylo to pro mě předvánoční, velmi milé, přátelské setkání s lidmi, které vždy moc ráda potkávám. Každý rok utíká rychle a zběsile, míjíme se na chodbách a v rychlosti se zdravíme. Na takovéto akci se všichni alespoň na chvíli zastavíme. Sice si s hrůzou uvědomíme, že za 14 dní jsou Vánoce, hlavou nám proběhne, co vše ještě nemáme připravené doma, co vše nám ještě zbývá dořešit do projektů a dopsat do různých zpráv. Ale po chvíli již jen vnímáme přítomnost kolegů, které jsme třeba rok pořádně neviděli a máme konečně čas si na chvilku popovídat a říct si víc než jen: „Ahoj, jak se vede?“.
Tady odbočím a za sebe musím podotknout, že v tomto ohledu mnoho změnil nový 50bar PF UJEP. Naučil mě po 20 letech opět chodit na obědy, a to ani ne tak kvůli zahánění hladu, ale právě kvůli potkávání prima lidiček z celé UJEP.

Získat Cenu rektora je samozřejmě velmi příjemný pocit – znamená to, že si někdo všiml, co děláte, že vás na cenu někdo navrhl a že tedy vaší práci fandí a podporuje vás. Je to rovněž hezká akce pro rodiny oceněných, kteří v tu chvíli vidí, že bádání jejich potomků někdo oceňuje, a že to, že jsou občas v práci častěji než doma, má asi nějaký smysl. Tohle celé hraní si s vědou by totiž bez bezvadné, tolerantní rodiny nešlo. Osobně tímto děkuji své rodině, vedení PřF UJEP i všem svým kolegům a studentům, zejména na katedře fyziky.

Co Vám evokují 4 písmena UJEP?

4 písmenka, s nimiž je spojen celý můj profesní život. Vznikla v roce a v měsíci, kdy jsem nastoupila poprvé do práce, tehdy 1. 9. 1991 ještě na pedagogickou fakultu. O pár týdnů později, onoho slavného 28. 9., jsem se navíc vdávala. Alespoň si obě výročí dobře pamatuji. Letošní rok tedy slavíme doma i na UJEP úspěšné a krásné čtvrtstoletí. Nedávno mě úplně rozhodil jeden kolega, protože do anglické verze projektu uvedl zkratku JEPU. V angličtině asi správně, ale já měla najednou pocit, jako by mi někdo proházel místnosti v bytě.

Členové týmu
Projekty