tereza hořčicova
Tereza Horčicová
Fakulta zdravotnických studií
Bc. Tereza Horčicová je absolventkou studijního oboru Fyzioterapie na Fakultě zdravotnických studií UJEP. Ve své bakalářské práci „Fyzioterapie po ablaci prsu“ sledovala vybranou pacientku od předoperačního období, v akutní pooperační fázi a v době následné rekonvalescence. Za pomoci využití moderních vyšetřovacích metod Laboratoře pro studium pohybu (FZS UJEP) vznikl v Ústí nad Labem ucelený koncept fyzioterapeutické péče o pacienty po ablaci prsu. Tereza získala na konci roku 2015 Stipendium ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, pobočky Ústí nad Labem a Hradec Králové za nejlepší bakalářskou práci.

Můžete čtenářům vysvětlit, čím se jako fyzioterapeutka zabýváte?

Pečuji o pacienty, kteří mají problémy s pohybovým aparátem. V současné době působím na ortopedické klinice. Má práce spočívá v terapii pacientů po operacích například páteře, kolenních, kyčelních a ramenních kloubů a dalších. Hlavním úkolem fyzioterapeuta u pooperačního lůžka je zajistit plynulý návrat do běžných pohybových aktivit a kondice. Při rehabilitaci využívám moderní fyzioterapeutické metody dle specifik operačního výkonu.

Do jaké míry dokáže včasná fyzioterapeutická péče snížit komplikace spojené s operativním zákrokem?

Včasný zásah fyzioterapeuta umožní pacienta připravit nejen fyzicky, ale i psychicky. Pochopením samotného zákroku a seznámením pacienta s možnostmi preventivních fyzioterapeutických technik, které lze provádět prakticky ihned po operaci, předcházíme komplikacím, které vedou k markantnímu zhoršení pohybu. U dobře instruované pacientky po ablaci prsu lze tak předejít přetrvávajícímu omezení rozsahu pohybu v ramenním kloubu a s tím spojené bolesti, ale také časté nepříjemné komplikaci v podobě lymfedému, což je otok horní končetiny spojený s narušením lymfatické sítě při odebrání lymfatických uzlin z podpaží.

Jaké jsou vlastně příčiny ablace (odstranění) prsu a proč jste si vybrala právě toto téma?

Nejčastější příčinou ablace prsu je přítomnost karcinomu prsu, který ohrožuje zdravotní stav pacienta. Během studia jsem vedla skupinové lekce pro členky sdružení ARCUS, které pečuje o onkologické pacienty. Lekce sloužily pacientkám po ablaci prsu jako prevence snížení rozsahu pohybu v ramenním kloubu. Spolupráce s těmito ženami a zjištění, jak časté jsou pooperační komplikace, mě motivovaly k zaměření se na tuto problematiku.

Jaké metody jste během vyšetřování ablace prsu používala?

K vyšetření jsem využila mimo běžných vyšetřovacích technik, jako jsou goniometrie nebo antropometrie, také přístrojové ohodnocení pohybu (3D analýzu) a stabilometrii. 3D kinematickou analýzu pohybu a stabilometrické vyšetření poskytla Laboratoř pro studium pohybu na FZS UJEP za využití kamerového systému Qualisis hodnotícího pohyb označených částí těla a stabilometrické desky Kistler pro sledování změn rovnováhy.

Jak dlouho jste pacientku pozorovala a co prokazují získané výsledky?

Pacientku jsem sledovala v období před operací, ve třech týdnech od operace a následně v odstupu 3, 6 a 12 měsíců po operaci. Výsledky odrážejí vliv operačního zákroku na stav pohybového aparátu pacientky. V pooperační fázi, tedy zhruba po třech týdnech, bylo vidět značné omezení rozsahu pohybu v ramenním kloubu na straně ablace, otok končetiny a mimo jiné se také výrazně změnila stabilita ve stoji oproti vyšetření před operací. Pacientka se při terapii postupně zlepšovala, což je vidět v průběžném pozorování a v závěrečném hodnocení. Po roční terapii se výsledky rovnaly stavu na počátku, před podstoupením operačního zákroku.

Na čem pracujete v současnosti?

V současné době se naplno věnuji pacientům na ortopedické klinice. Podrobněji se zaměřuji na problematiku získaných vad nohou a možnostem ovlivnění kvality a funkce nohy u pacientů podstupujících korekční operace pro vbočený nebo ztuhlý palec, kladívkový prst či poruchy příčné klenby. Předpokladem je předoperační zásah a spolupráce s pacientem pro větší efektivitu rekonvalescence po operačním zákroku.

Nabídla jste své zkušenosti a získané poznatky například některému zdravotnickému zařízení?

Výsledkem zpracování mé bakalářské práce byla informační brožura pro pacienty s rakovinou prsu, která byla publikována a je volně k dispozici na onkologickém oddělení a oddělení hrudní chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V současné době ve spolupráci s Interní hematologickou a onkologickou klinikou byla poskytnuta i pacientům ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích.

Informace pro ženy po operaci prsu_

Členové týmu
Projekty