Adriana Semerádová
Fakulta strojního inženýrství
Ing. Adriana Semerádová vystudovala obor Příprava a řízení výroby na FVTM UJEP. V roce 2015 získala stipendium starostky městského obvodu Ústí n. Labem - Severní Terasa za svou diplomovou práci, v níž se zabývala problematikou výrobních toků slévárenských výrobků, jejich optimalizací, technologickým projektováním a prostorovými studiemi. Toto téma rozpracovala pro konkrétní podmínky německé firmy na výrobu automobilových dílů KS Kolbenschmidt Czech Republic a. s., pro kterou vytvořila návrhy materiálového toku a jeho optimalizace při výstavbě nové výrobní haly tak, aby bylo dosaženo snížení výrobních nákladů. V současnosti studuje 1. ročník doktorského studijního programu Strojírenská technologie na FVTM.

Ve vaší diplomové práci se zabýváte tématem návrhu toku materiálu a jeho optimalizace při výstavbě nové výrobní haly ve firmě KS Kolbenschmidt CZ tak, aby bylo dosaženo snížení výrobních nákladů. Můžete stručně vysvětlit, o čem vaše práce pojednává?

Mohu to nastínit jen lehce, jelikož jsem podepsala mlčenlivost. Firma KS Kolbenschmidt CZ stavěla novou výrobní halu a s tím souvisely nové materiálové toky, které bylo třeba vymyslet tak, aby dávaly smysl a samozřejmě byly i efektivní. Navrhla jsem tedy pro firmu několik variant, které jsem zdůvodnila a vybrala tu nejvýhodnější. Poměrně rozsáhlá finanční investice se časem firmě vrátí a snad i zúročí. Nechala jsem se hodně inspirovat automobilkou Škoda Mladá Boleslav, kde jsem měla čest navštívit logistické oddělení.

Ve Škodovce jste tedy nasbírala zkušenosti, které jste následně uplatnila i ve své práci?

Ano, přesně tak. Tato automobilka například využívá CEITrucky – automatické logistické tahače. Jde o vozíky, které převážejí materiál v jakémkoli stavu z místa A do místa B bez operátora. Stačí je pouze naprogramovat a vozíky se pohybují po výrobních halách zcela samostatně. Takže jsem se tuto moderní technologii snažila aplikovat právě i na podnik KS Kolbenschmidt CZ.

Jak vás vlastně napadlo zajímat se o téma týkající se automobilového průmyslu? Není to spíše mužská parketa?

Studium na fakultě se tak nějak úzce spojuje s automobilovým průmyslem, takže to pro mě byla víceméně jasná volba. S firmou KS Kolbenschmidt CZ jsem již dříve spolupracovala jak na bakalářské práci, tak v rámci řízené praxe. Byla jsem ráda, že mi dovolili součinnost i na diplomové práci. Podnik jsem již trochu znala, a tak to pro mě bylo jednodušší. Co se týká mužské a ženské práce, troufám si říct, že v našem oboru se to moc nerozděluje. Ano, v tomto odvětví je sice více mužů, ale my ženy přeci nejsme o nic horší. Třeba jsme i lepší… (smích)

Aktuálně jste studentkou 1. ročníku doktorského studijního programu Strojírenská technologie. Čím konkrétně se zabýváte a jaké bude téma vaší dizertační práce?

Momentálně studuji a připravuji se na zkoušky spojené s doktorským studiem. Náplní mé práce je psaní kritické rešerše. Musím říct, že to mi dává asi nejvíc zabrat. Téma mé dizertační práce je ““Návrh metodiky komplexního projektování výroby včetně logistiky“. Tímto tématem se chci zabývat z jednoho prostého důvodu, protože při mé diplomové práci jsem měla nedostatek materiálů, z nichž bych mohla čerpat. Tak se budu snažit vytvořit knihu nebo brožuru pro podniky, které budou chtít stavět nové výrobní haly, aby mohly nahlédnout a zjistit, co vlastně potřebují a jaké kroky pro ně budou důležité.

FVTM je taková rodinná, menší a s akademiky jsme v užších kontaktech. To mi vyhovuje.

Proč jste si pro své studium zvolila UJEP?

Popravdě, rozhodovala jsem se mezi ČVUT v Praze a TU v Liberci, ale absolutně mě nezaujaly jejich Dny otevřených dveří. Zvolila jsem tedy domovskou univerzitu v Ústí nad Labem – přeci jen jsem to měla nejblíže a navíc je naše fakulta (FVTM) taková rodinná a menší. S akademiky jsme byli v užších kontaktech, a to je pro nás studenty, myslím si, velmi vyhovující.

Členové týmu
Projekty