V Ústí nad Labem byla založena Vyšší pedagogická škola, která se v roce 1959 změnila na Pedagogický institut.

O čtyři roky později, v roce 1953, byl přijat nový školský zákon, a jenhož základě vznikla a v září 1954 zahájila svoji činnost Vyšší pedagogická škola v Ústí nad Labem.

První úsilí o zřízení vysokého školství na severu Čech se datuje již od skončení druhé světové války. Počátkem školního roku 1945-46 zahájila svoji činnost Vysoká škola pedagogická v Duchcově jako pobočka Pedagogické fakulty v Praze. Jejím úkolem bylo připravovat nové učitele pro první a následně i druhý stupeň základní školy. Kvůli organizačním problémům a špatným … [Read more…]