1991

Přesně 28. září Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) slavnostně otevřela. Jméno získala podle význačného severočeského rodáka Jana Evangelisty Purkyně, který se řadí mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie a antropologie. V mezinárodním měřítku získal uznání také jako jeden z nejvýznamnějších světových fyziologů.
UJEP od roku 1991 tvořily tři fakulty (Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně ekonomická a Fakulta životního prostředí) a Ústav slovansko-germánských studií.

Členové týmu